Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (1)

Δείτε την εξέλιξη ενός πανέμορφου κοριτσιού κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής της μέσα από φωτογραφίες.

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (2)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (3)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (4)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (5)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (6)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (7)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (8)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (9)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (10)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (11)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (12)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (13)

Από τη γέννηση μέχρι 12 μηνών (14)

Κοινοποιήστε στο Facebook