Μυστικά δωμάτια (Photos) #5

Μυστικά δωμάτια (4)

Τα μυστικά δωμάτια μοιάζουν σαν κάτι που βλέπουμε μόνο στον κινηματογράφο, όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί αρχιτέκτονες που τολμούν κάτι τέτοιο και στην πραγματικότητα… Και αν κρίνουμε από τις παρακάτω υλοποιήσεις, το αποτέλεσμα τους δικαιώνει!

Μυστικά δωμάτια (1)

Μυστικά δωμάτια (2)

Μυστικά δωμάτια (3)

Μυστικά δωμάτια (5)

Μυστικά δωμάτια (6)

Μυστικά δωμάτια (7)

Μυστικά δωμάτια (8)

Μυστικά δωμάτια (9)

Μυστικά δωμάτια (10)

Μυστικά δωμάτια (11)

Μυστικά δωμάτια (12)

Μυστικά δωμάτια (13)

Μυστικά δωμάτια (14)

Μυστικά δωμάτια (15)

Μυστικά δωμάτια (16)

Μυστικά δωμάτια (17)

Μυστικά δωμάτια (18)

Μυστικά δωμάτια (19)

Μυστικά δωμάτια (20)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook