25+1 άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (17)

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους…

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (1)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (2)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (3)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (4)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (5)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (6)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (7)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (8)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (9)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (10)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (11)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (12)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (13)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (14)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (15)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (16)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (18)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (19)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (20)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (21)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (22)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (23)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (24)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (25)

Άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους (26)

Δείτε και το 2ο μέρος του αφιερώματος: «15+1 άνθρωποι που ζουν το όνειρο τους»

Κοινοποιήστε στο Facebook