Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (1)

Οι διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία Miss Tiffany’s 2014 έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που κάνει τον διαγωνισμό να διαφέρει από τους υπόλοιπους.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που απευθύνεται σε άνδρες που έχουν κάνει αλλαγή φύλου.

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (2)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (3)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (4)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (5)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (6)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (7)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (8)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (9)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (10)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (11)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (12)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (13)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (14)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (15)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (16)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (17)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (18)

Αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς στην Ταϊλάνδη δεν είναι σαν τους υπόλοιπους (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook