Η «μυστική» τουαλέτα μιας εκκλησίας

Η «μυστική» τουαλέτα μιας εκκλησίας (1)

Ένας χρήστης του Reddit βρισκόταν στην εκκλησία, όταν χρειάστηκε να πάει στην τουαλέτα… Το πρόβλημα γι’ αυτόν ήταν ότι δεν την έβρισκε με τίποτα, ακόμα κι αν ήταν ακριβώς μπροστά του, οπότε χρειάστηκε να του δείξουν.

Η «μυστική» τουαλέτα μιας εκκλησίας (2)

Η «μυστική» τουαλέτα μιας εκκλησίας (3)

Η «μυστική» τουαλέτα μιας εκκλησίας (4)

Η «μυστική» τουαλέτα μιας εκκλησίας (5)

Η «μυστική» τουαλέτα μιας εκκλησίας (6)

Κοινοποιήστε στο Facebook