Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη…

Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη... (1)

Στην περίπτωση της Gabrielle Hames ισχύει το «Ο δε άνδρας, να φοβήται τη γυνή».

Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη... (2)

Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη... (3)

Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη... (4)

Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη... (5)

Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη... (6)

Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη... (7)

Μια νυφούλα που δεν περνάει απαρατήρητη... (8)

Κοινοποιήστε στο Facebook