Το Παρίσι του 1900 και του 2014

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (2)

Όταν το Παρίσι του παρελθόντος συναντά το παρόν! Μετά το φωτογραφικό αφιέρωμα «Το Παρίσι 100 χρόνια πριν και σήμερα», δείτε ένα ενδιαφέρον μοντάζ εικόνων από τον Julien, που συνδυάζει εικόνες του 1900 με αυτές του 2014…

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (1)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (3)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (4)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (5)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (6)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (7)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (8)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (9)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (10)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (11)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (12)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (13)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (14)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (15)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (16)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (17)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (18)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (19)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (20)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (21)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (22)

Το Παρίσι του 1900 και του 2014 (23)

Δείτε επίσης: «Το Παρίσι 100 χρόνια πριν και σήμερα»

Κοινοποιήστε στο Facebook