Πίνακες ζωγραφικής με φαγητά από την Anna Keville Joyce

Πίνακες ζωγραφικής με φαγητά από την Anna Keville Joyce (1)

Η stylist τροφίμων Anna Keville Joyce δημιουργεί εκπληκτικά έργα τέχνης χρησιμοποιώντας τρόφιμα και πιάτα.

Πίνακες ζωγραφικής με φαγητά από την Anna Keville Joyce (2)

Πίνακες ζωγραφικής με φαγητά από την Anna Keville Joyce (3)

Πίνακες ζωγραφικής με φαγητά από την Anna Keville Joyce (4)

Πίνακες ζωγραφικής με φαγητά από την Anna Keville Joyce (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook