Σχέδια ζωγραφικής… στα χέρια ενηλίκων

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (4)

Ο καλλιτέχνης πίσω από το «Coloring Book Corruptions» παίρνει εικόνες από παιδικά βιβλία ζωγραφικής και δημιουργεί πάνω σε αυτές περίεργες και μερικές φορές σοκαριστικές ζωγραφιές. Αριστερά βλέπουμε τις αρχικές εικόνες, ενώ δεξιά οι χαρακτήρες σε κάθε ολοκληρωμένη ζωγραφιά έχουν εντελώς διαφορετική μορφή από αυτό που είχαν σκεφτεί οι δημιουργοί των βιβλίων…

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (1)

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (2)

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (3)

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (5)

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (6)

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (7)

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (8)

Σχέδια ζωγραφικής... στα χέρια ενηλίκων (9)

Κοινοποιήστε στο Facebook