Εντυπωσιακά κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών

Μια σειρά υπερρεαλιστικών κέρινων ομοιωμάτων από τον Bobby Causey.

Brandon Lee – The Crow

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (1)

Christopher Reeve – Superman

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (2)

David – The Lost Boys

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (3)

Demon Batman

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (5)

Joker

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (6)

Μικρός Joker

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (7)

Christian Bale – Batman σε πραγματικό μέγεθος

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (8)

Chris O’Donnell – Robin

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (10)

Συλλογή Batman

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (11)

Hellboy

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (12)

Captain Spaulding

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (13)

Jack Nicholson – The Shining

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (14)

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (15)

Η κόρη του ως Avatar (δεν έχει ολοκληρωθεί)

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (16)

Avatar

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (17)

Christopher Lee – Dracula

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (18)

Tyler Durden – Fight Club

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (19)

Δουλεύοντας πάνω στον David

Απίστευτα κέρινα ομοιώματα από χαρακτήρες ταινιών (20)

Δείτε επίσης: Τα 22 πιο τραγικά κέρινα ομοιώματα διασήμων που έχετε δει

Κοινοποιήστε στο Facebook