Ένας κουβάς KFC που δεν είναι αυτό που φαίνεται

Κουβάς KFC, δεν είναι αυτό που φαίνεται (1)

Σε κάθε περίπτωση, χορταστικό.

Κουβάς KFC, δεν είναι αυτό που φαίνεται (2)

Κουβάς KFC, δεν είναι αυτό που φαίνεται (3)

Κουβάς KFC, δεν είναι αυτό που φαίνεται (4)

Κουβάς KFC, δεν είναι αυτό που φαίνεται (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook