Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα επί δυο χρόνια

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (1)

Ο designer – σκιτσογράφος και πατέρας Bryan Dunn ζωγραφίζει μια διαφορετική εικόνα στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα από τότε που πήγε για πρώτη φορά στο σχολείο, πριν από δυο χρόνια. Για κάθε σχέδιο ο Bryan αφιερώνει περίπου 30 λεπτά και συνήθως τα ολοκληρώνει στο διάλειμμα για φαγητό την προηγούμενη μέρα, ή αφού τα παιδιά του πάνε για ύπνο.

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (2)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (3)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (4)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (5)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (6)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (7)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (8)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (9)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (10)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (11)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (12)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (13)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (14)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (15)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (16)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (17)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (18)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (19)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (20)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (21)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (22)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (23)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (24)

Μπαμπάς ζωγραφίζει στη σακούλα του κολατσιού του γιου του κάθε μέρα (25)

Κοινοποιήστε στο Facebook