Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα

Σε ηλικία 17 ετών, ο χρήστης με το ψευδώνυμο «Diaphony» αποφάσισε να κάνει μια ολοκληρωτική αλλαγή και να γίνει γυναίκα.


Ο ίδιος δημοσίευσε την πορεία της μεταμόρφωσης του:

17 ετών

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (1)

19

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (2)

20

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (3)

21

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (4)

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (5)

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (6)

Στο ξεκίνημα της Θεραπείας Ορμονικής Υποκατάστασης

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (7)

22

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (8)

7 μήνες μετά το ξεκίνημα της θεραπείας

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (9)

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (10)

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (11)

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (12)

23

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (13)

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (14)

1 χρόνος και 5 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (15)

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (16)

Η πορεία της μεταμόρφωσης ενός άνδρα σε γυναίκα (17)

Δείτε επίσης:
Καρέ καρέ η μεταμόρφωση άνδρα σε γυναίκα μέσα σε 3 χρόνια
Καρέ καρέ η μεταμόρφωση άνδρα σε γυναίκα

Κοινοποιήστε στο Facebook