Σμέρνα βγαλμένη από εφιάλτη

Σμέρνα βγαλμένη από εφιάλτη (2)

Η μαχαιρόδοντη (Saber-toothed) σμέρνα ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των πλασμάτων της θάλασσας που δεν θα ήθελες να συναντήσεις σε καμιά περίπτωση. Δείτε το γιατί…

Σμέρνα βγαλμένη από εφιάλτη (3)

Σμέρνα βγαλμένη από εφιάλτη (4)

Σμέρνα βγαλμένη από εφιάλτη (5)

Σμέρνα βγαλμένη από εφιάλτη (6)

Κοινοποιήστε στο Facebook