Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (1)

Εμβληματικές μορφές της κερκίδας που έχουν κλέψει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις!

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (2)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (3)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (4)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (5)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (6)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (7)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (8)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (9)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (10)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (11)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (12)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (13)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (14)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (15)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (16)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (17)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (18)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (19)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (20)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (21)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (22)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (23)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (24)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (25)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (26)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (27)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (28)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (29)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (30)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (31)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (32)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (33)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (34)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (35)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (36)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (37)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (38)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (39)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (40)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (41)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (42)

Οι 43 πιο τρελοί και αστείοι φίλαθλοι του Μουντιάλ της Βραζιλίας (43)

Κοινοποιήστε στο Facebook