Γιατί δεν πρέπει να αφήνεις το ποδήλατο σου σε θέση αυτοκινήτου

Γιατί δεν πρέπει να αφήνεις το ποδήλατο σου σε θέση αυτοκινήτου (1)

Ένας άνθρωπος στη Ρωσία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μια ολόκληρη θέση στάθμευσης μόνο για το ποδήλατο του… και πήρε ένα σκληρό μάθημα.

Γιατί δεν πρέπει να αφήνεις το ποδήλατο σου σε θέση αυτοκινήτου (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook