Η ετήσια κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (1)

Κάθε χρόνο οι κάτοικοι του Cuzco στο Περού αφιερώνουν τρεις μέρες της ζωής τους για να ανακατασκευάσουν μια κρεμαστή γέφυρα 30 μέτρων πάνω από τον ποταμό Apurimac. Στα πλαίσια της παράδοσης που κρατάει εδώ και αιώνες, δουλεύουν σκληρά 12 ώρες την ημέρα για τρεις συνεχόμενες μέρες.

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (2)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (3)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (4)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (5)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (6)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (7)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (8)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (9)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (10)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (11)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (12)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (13)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (14)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (15)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (16)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (17)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (18)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (19)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (20)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (21)

Η κατασκευή μιας αυτοσχέδιας κρεμαστής γέφυρας στο Περού (22)

Κοινοποιήστε στο Facebook