Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα #3

Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα (1)

Πέρασαν και δεν ακούμπησαν…

Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα (2)

Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα (3)

Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα (4)

Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα (5)

Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα (6)

Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα (7)

Δείτε και το 2ο μέρος του αφιερώματος «Αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα»

Κοινοποιήστε στο Facebook