Αστείες Φωτογραφίες #503

Αστείες Φωτογραφίες (1)

+Bonus Videos:
– «Τρία προφυλακτικά, παρακαλώ»
– Πατέρας έπιασε την κόρη του να βγάζει Selfies. Πολλές Selfies!
– Το πιο αποτυχημένο Ice Bucket Challenge
– «Α, εγώ είμαι!»

Αστείες Φωτογραφίες (2)

Αστείες Φωτογραφίες (3)

Αστείες Φωτογραφίες (4)

Αστείες Φωτογραφίες (5)

Αστείες Φωτογραφίες (6)

Αστείες Φωτογραφίες (7)

Αστείες Φωτογραφίες (8)

Αστείες Φωτογραφίες (9)

Αστείες Φωτογραφίες (10)

Αστείες Φωτογραφίες (11)

Αστείες Φωτογραφίες (12)

Αστείες Φωτογραφίες (13)

Αστείες Φωτογραφίες (14)

Αστείες Φωτογραφίες (15)

+Bonus Video #1
«Τρία προφυλακτικά, παρακαλώ»

+Bonus Video #2
Πατέρας έπιασε την κόρη του να βγάζει Selfies. Πολλές Selfies!

+Bonus Video #3
Το πιο αποτυχημένο Ice Bucket Challenge

+Bonus Video #4
«Α, εγώ είμαι!»

Κοινοποιήστε στο Facebook