Η Διώρυγα του Παναμά σε ένα εντυπωσιακό time-lapse video

Η Διώρυγα του Παναμά σε ένα εντυπωσιακό time-lapse video

Δείτε τον εκπληκτικό τρόπο λειτουργίας της σε ένα βίντεο που καθηλώνει.

Κι εδώ από την οπτική Α’ προσώπου:

Κοινοποιήστε στο Facebook