Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (3)

Αυτό που κάνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά τα αναμορφικά κομμάτια είναι ότι τα περισσότερα από αυτά μοιάζουν με σκουπίδια χωρίς τη χρήση ενός κυλινδρικού καθρέφτη. Μερικά από αυτά είναι τόσο παραμορφωμένα που αποκαλύπτονται μόνο στην ανακλώμενη επιφάνεια. Θαυμάστε 20 εντυπωσιακά παραδείγματα…

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (1)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (2)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (4)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (5)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (6)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (7)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (8)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (9)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (10)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (11)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (12)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (13)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (14)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (15)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (16)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (17)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (18)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (19)

Έργα τέχνης που είναι ορατά μόνο με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού καθρέπτη (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook