22 κάστρα στην άμμο που αποτελούν πραγματικά έργα τέχνης

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (6)

Όλοι λίγο πολύ ως παιδιά έχουμε χτίσει τα δικά μας κάστρα στην άμμο, αλλά οι παρακάτω δημιουργοί έφτασαν την καλοκαιρινή ασχολία της παιδικής μας ηλικίας σε άλλο επίπεδο…

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (1)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (2)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (3)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (4)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (5)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (7)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (8)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (9)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (10)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (11)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (12)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (13)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (14)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (15)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (16)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (17)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (18)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (19)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (20)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (21)

Κάστρα στην άμμο που αποτελούν έργα τέχνης (22)

Κοινοποιήστε στο Facebook