Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (1)

Τα κλασσικά γραφεία ανήκουν πια στο παρελθόν, ιδιαίτερα για τις εταιρείες που ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες επιλέγουν ένα πιο ανοιχτό περιβάλλον που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και τα κεντρικά γραφεία του Pinterest με έδρα το San Francisco. Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν…

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (2)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (3)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (4)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (5)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (6)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (7)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (8)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (9)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (10)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (11)

Τα κεντρικά γραφεία του Pinterest (12)

Κοινοποιήστε στο Facebook