Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #15

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (2)

Όταν η δύσκολη στιγμή απαθανατίζεται από τον φωτογραφικό φακό…

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (1)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (10)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (12)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (13)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (14)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (15)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής (16)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της…. καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook