Το ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (1)

Το ποδήλατο αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο μεταφοράς, ωστόσο η στάθμευση ή η αποθήκευση του είναι πρόβλημα. Αυτό έρχεται να αλλάξει με το Sada Bike…

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (2)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (3)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (4)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (5)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (6)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (7)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (8)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (9)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (10)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (11)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (12)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (13)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (14)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (15)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (16)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (17)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (18)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (19)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (20)

Ποδήλατο που μαζεύει σαν ομπρέλα (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook