2 εικόνες αποκαλύπτουν πως τα media μπορούν να χειραγωγήσουν την πραγματικότητα

2 εικόνες αποκαλύπτουν πως τα media μπορούν να χειραγωγήσουν την πραγματικότητα (1)

Πίσω από τις εικόνες που βλέπουμε μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό…

2 εικόνες αποκαλύπτουν πως τα media μπορούν να χειραγωγήσουν την πραγματικότητα (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook