«Φίδι» από εκατοντάδες προνύμφες σκνίπας (Video)

Φίδι από εκατοντάδες προνύμφες σκνίπας

Ορισμένοι τύποι σκνίπας είναι ικανοί, στο στάδιο προνύμφης, να προσκολλούνται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα γλοιώδες «φίδι» προκειμένου να αναζητήσουν μια νέα πηγή τροφής.

Κοινοποιήστε στο Facebook