Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (19)

Σε ένα project με τίτλο «Shaping Clouds», ο Αργεντινός καλλιτέχνης Martín Feijoó φωτογραφίζει τα σύννεφα και στη συνέχεια ζωγραφίζει πάνω τους αυτό που βλέπει. Δείτε μερικά από τα έργα του…

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (1)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (2)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (3)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (4)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (5)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (6)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (7)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (8)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (9)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (10)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (11)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (12)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (13)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (14)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (15)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (16)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (17)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (18)

Καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα σύννεφα και ζωγραφίζει αυτό που βλέπει πάνω τους (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook