Μεγαλώνοντας ένα παιδί σε 4 φωτογραφίες

Μια ολόκληρη ζωή σε 4 καρέ…

5 ετών

Μεγαλώνοντας ένα παιδί σε 4 φωτογραφίες (1)

9 ετών

Μεγαλώνοντας ένα παιδί σε 4 φωτογραφίες (2)

22 ετών

Μεγαλώνοντας ένα παιδί σε 4 φωτογραφίες (3)

27 ετών

Μεγαλώνοντας ένα παιδί σε 4 φωτογραφίες (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook