Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (9)

Πάρτε μια γεύση από το πως είναι τα μπάνια του λαού στην πιο «κλειστή» χώρα του κόσμου.

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (1)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (2)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (3)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (4)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (5)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (6)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (7)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (8)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (10)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (11)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (12)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (13)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (14)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (15)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (16)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (17)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (18)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (19)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (20)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (21)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (22)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (23)

Μια μέρα σε παραλία της Βόρειας Κορέας (24)

Κοινοποιήστε στο Facebook