Παραλίες της Καλιφόρνια πλημμύρισαν από τα παράξενα πλάσματα Velella Velella

Παράξενα πλάσματα Velella Velella (1)

Τα μικροσκοπικά υδρόζωα με την «εξωγήινη» όψη κατέκλυσαν τις παραλίες της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, πιθανότατα εξαιτίας μιας αλλαγής του ανέμου.

Παράξενα πλάσματα Velella Velella (2)

Παράξενα πλάσματα Velella Velella (3)

Παράξενα πλάσματα Velella Velella (4)

Παράξενα πλάσματα Velella Velella (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook