Η τροφική αλυσίδα σε μια «άγρια» φωτογράφηση

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (1)

Η σειρά φωτογραφιών της Catherine Chalmers με τίτλο «Τροφική αλυσίδα» προσφέρει μια ματιά στην βάρβαρη πλευρά της φύσης, μια πλευρά που πολλοί καλλιτέχνες και φωτογράφοι προτιμούν να αγνοούν όταν ασχολούνται με την φύση και την άγρια ζωή.

Δείτε ένα δείγμα των ενοχλητικών εικόνων που περιέχει το σχετικό βιβλίο της.

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (2)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (3)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (4)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (5)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (6)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (7)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (8)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (9)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (10)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (11)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (12)

Τροφική αλυσίδα σε «άγρια» φωτογράφηση (13)

Κοινοποιήστε στο Facebook