Αν τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν τους γονείς τους (Video)

Αν τα παιδιά επέλεγαν τους γονείς τους

Όλοι ξέρουμε πως τα παιδιά δεν μπορούν να επιλέξουν τους γονείς τους. Τι θα συνέβαινε όμως αν είχαν αυτή την δυνατότητα; Θα άλλαζε τον τρόπο συμπεριφοράς μας σαν γονείς;

Ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα μέσα από μια έξυπνη παρουσίαση.

Κοινοποιήστε στο Facebook