Καμπάνια δωρεάς οργάνων βασίζεται στην ανθρώπινη βλακεία (Video)

Καμπάνια δωρεάς οργάνων βασίζεται στην ανθρώπινη βλακεία (1)

Η διαφημιστική εταιρεία Duval-Guillaume δημιούργησε μια νέα έξυπνη καμπάνια χρησιμοποιώντας την επικίνδυνη ανθρώπινη βλακεία, προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την δωρεά οργάνων.

Καμπάνια δωρεάς οργάνων βασίζεται στην ανθρώπινη βλακεία (2)

Καμπάνια δωρεάς οργάνων βασίζεται στην ανθρώπινη βλακεία (3)

Καμπάνια δωρεάς οργάνων βασίζεται στην ανθρώπινη βλακεία (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook