Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (1)

Σε κάποιον δεν αρέσουν καθόλου οι φωτογραφήσεις…

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (2)

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (3)

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (4)

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (5)

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (6)

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (7)

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (8)

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (9)

Μια ασυνήθιστη μάχη με έναν γερανό (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook