Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες

Το χιουμοριστικό account στο Instagram «brosbeingbasic» ξεκίνησε μια τάση που στην πορεία ακολούθησαν κι άλλοι χρήστες, η οποία δείχνει πως θα ήταν αν οι άνδρες άρχιζαν να ανεβάζουν τους ίδιους τύπους φωτογραφιών που συνηθίζουν να ανεβάζουν οι γυναίκες.

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (1)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (2)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (3)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (4)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (5)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (6)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (7)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (8)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (9)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (10)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (11)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (12)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (13)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (14)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (15)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (16)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (17)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (18)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (19)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (20)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (21)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (22)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (23)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (24)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (25)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (26)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (27)

Αν οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το Instagram όπως οι γυναίκες (28)

Κοινοποιήστε στο Facebook