Αστείες Φωτογραφίες #524

Αστείες Φωτογραφίες (1)

+Bonus Videos:
– 10 λεπτά γεμάτα Fails
– Κάνοντας κόλπα του skateboard με καρότσι της οικοδομής
– Τρομάζοντας το αφεντικό
– Όταν τα ρακούν κάνουν τρέλες

Αστείες Φωτογραφίες (2)

Αστείες Φωτογραφίες (3)

Αστείες Φωτογραφίες (4)

Αστείες Φωτογραφίες (5)

Αστείες Φωτογραφίες (6)

Αστείες Φωτογραφίες (7)

Αστείες Φωτογραφίες (8)

Αστείες Φωτογραφίες (9)

Αστείες Φωτογραφίες (10)

Αστείες Φωτογραφίες (11)

Αστείες Φωτογραφίες (12)

Αστείες Φωτογραφίες (13)

Αστείες Φωτογραφίες (14)

Αστείες Φωτογραφίες (15)

Αστείες Φωτογραφίες (16)

Αστείες Φωτογραφίες (17)

+Bonus Video #1
10 λεπτά γεμάτα Fails

+Bonus Video #2
Κάνοντας κόλπα του skateboard με καρότσι της οικοδομής

+Bonus Video #3
Τρομάζοντας το αφεντικό

+Bonus Video #4
Όταν τα ρακούν κάνουν τρέλες

Κοινοποιήστε στο Facebook