Ένας φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (1)

Ο Γερμανός καλλιτέχνης Markus Einspannier έχει ένα ιδιαίτερο πάθος για τα σύννεφα, το οποίο εκφράζει με τις διασκεδαστικές φωτογραφίες του.

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (2)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (3)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (4)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (5)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (6)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (8)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (9)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (10)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (11)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (12)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (13)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (14)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (15)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (16)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (17)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (18)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (19)

Φωτογράφος παίζει με τα σύννεφα (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook