Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν…

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (17)

Ο πόλεμος είναι κάτι απαίσιο απ’ όλες τις απόψεις. Εκτός από τις λίγες στιγμές που ο χαβαλές γίνεται ένας τρόπος απόδρασης από την σκληρή πραγματικότητα…

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (1)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (2)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (3)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (4)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (5)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (6)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (7)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (8)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (9)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (10)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (11)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (12)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (13)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (14)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (15)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (16)

Όταν οι στρατιώτες διασκεδάζουν... (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook