Το σκούτερ που μετατρέπεται σε ζώνη

Το σκούτερ που μετατρέπεται σε ζώνη (1)

Δείτε το πρωτότυπο gadget!

Το σκούτερ που μετατρέπεται σε ζώνη (2)

Το σκούτερ που μετατρέπεται σε ζώνη (3)

Το σκούτερ που μετατρέπεται σε ζώνη (4)

Το σκούτερ που μετατρέπεται σε ζώνη (5)

Το σκούτερ που μετατρέπεται σε ζώνη (6)

Το σκούτερ που μετατρέπεται σε ζώνη (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook