Αυτό το δώρο δεν είναι αυτό που φαίνεται…

Αυτό το δώρο είναι καλύτερο απ' ότι φαίνεται (1)

Η αρχική απογοήτευση διαδέχθηκε τον ενθουσιασμό…

Αυτό το δώρο είναι καλύτερο απ' ότι φαίνεται (2)

Αλλά ο ενθουσιασμός δεν κράτησε για πολύ!

Αυτό το δώρο είναι καλύτερο απ' ότι φαίνεται (3)

Κοινοποιήστε στο Facebook