Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (1)

Ο σκιτσογράφος Robert DeJesus, γνωστός και ως Banzchan, διασκεδάζει δημιουργώντας σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία τους στα Social Media.

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (2)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (3)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (4)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (5)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (6)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (7)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (8)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (9)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (10)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (11)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (12)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (13)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (14)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (15)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (16)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (17)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (18)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (19)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (20)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (21)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (22)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (23)

Καλλιτέχνης δημιουργεί σκίτσα ανθρώπων από την φωτογραφία προφίλ τους (24)

Κοινοποιήστε στο Facebook