Δυο δεξαμενές με το ίδιο νερό, αλλά η μια έχει μέσα στρείδια (Video)

Δυο δεξαμενές με το ίδιο νερό αλλά η μια έχει μέσα στρείδια

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε δυο δεξαμενές νερού, μόνο που η δεξιά περιέχει στρείδια. Μέσα σε 2 ώρες, αυτά τα στρείδια φίλτραραν όλη την άλγη που περιείχε το νερό, γεγονός που δείχνει πόσο αποτελεσματικά είναι στον καθαρισμό του νερού και κατά συνέπεια πόσο χρήσιμα για ολόκληρο το οικοσύστημα.

Ένα στρείδι μπορεί να φιλτράρει 7,5 λίτρα νερού ανά ώρα. Δείτε τα παρακάτω Timelapse:

Κοινοποιήστε στο Facebook