Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (1)

Μπορεί το Ιράν να έχει αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τον τρόπο ζωής, όμως αυτό δεν αποτρέπει τα κακομαθημένα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης από το να αποκαλύπτουν την καθημερινότητα τους στο Instagram.

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (2)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (3)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (4)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (5)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (6)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (7)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (8)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (9)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (10)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (11)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (12)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (13)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (14)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (15)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (16)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (17)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (18)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (19)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (20)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (21)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (22)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (23)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (24)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (25)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (26)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (27)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (28)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (29)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (30)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (31)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (32)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (33)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (34)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (35)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (36)

Τα πλουσιόπαιδα της Τεχεράνης επιδεικνύουν την καθημερινότητα τους στο Instagram (37)

Κοινοποιήστε στο Facebook