Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #13

Google Street View (1)

Μια σειρά από ασυνήθιστα περιστατικά που κατέγραψε η κάμερα των Google Cars στους δρόμους του κόσμου!

Google Street View (2)

Google Street View (3)

Google Street View (4)

Google Street View (5)

Google Street View (6)

Google Street View (7)

Google Street View (8)

Google Street View (9)

Google Street View (10)

Google Street View (11)

Google Street View (12)

Google Street View (13)

Google Street View (14)

Google Street View (15)

Google Street View (16)

Google Street View (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook