Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με… κέρματα

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (1)

Πολλές φορές τα μικρά νομίσματα μένουν σε κάποια γωνιά αφού είναι δύσκολο να πληρώσεις με αυτά. Ορισμένοι άνθρωποι ωστόσο έχουν βρει μια διαφορετική χρήση για τα κέρματα τους, αφού αποφάσισαν να τα επενδύσουν στο πάτωμα τους… κυριολεκτικά!

Δείτε τις πρωτότυπες και εντυπωσιακές δημιουργίες τους.

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (2)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (3)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (4)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (5)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (6)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (7)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (8)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (9)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (10)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (11)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (12)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (13)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (14)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (15)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (16)

Εντυπωσιακά πατώματα που δημιουργήθηκαν με κέρματα (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook