Στα άδυτα του εργοστασίου της Porsche στη Λειψία

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (1)

Δείτε πως κατασκευάζεται μια Porsche μέσα από το φωτογραφικό αφιέρωμα που ακολουθεί.

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (2)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (3)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (4)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (5)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (6)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (7)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (8)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (9)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (10)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (11)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (12)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (13)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (14)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (15)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (16)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (17)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (18)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (19)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (20)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (21)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (22)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (23)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (24)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (25)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (26)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (27)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (28)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (29)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (30)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (31)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (32)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (33)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (34)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (35)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (36)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (37)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (38)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (39)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (40)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (41)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (42)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (43)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (44)

Εργοστάσιο Porsche στη Λειψία (45)

Δείτε επίσης: Η εκπληκτική συλλογή αυτοκινήτων στη μυστική αποθήκη της Porsche

Κοινοποιήστε στο Facebook