Αν τα ποδήλατα ήταν αόρατα…

Αόρατα ποδήλατα (4)

Παράξενα και αστεία σκηνικά με την βοήθεια του Photoshop.

Αόρατα ποδήλατα (1)

Αόρατα ποδήλατα (2)

Αόρατα ποδήλατα (3)

Αόρατα ποδήλατα (5)

Αόρατα ποδήλατα (6)

Αόρατα ποδήλατα (7)

Αόρατα ποδήλατα (8)

Αόρατα ποδήλατα (9)

Αόρατα ποδήλατα (10)

Αόρατα ποδήλατα (17)

Αόρατα ποδήλατα (11)

Αόρατα ποδήλατα (12)

Αόρατα ποδήλατα (13)

Αόρατα ποδήλατα (14)

Αόρατα ποδήλατα (15)

Αόρατα ποδήλατα (16)

Κοινοποιήστε στο Facebook