Αυτό το αυτοκίνητο θα αργήσει να κινηθεί ξανά…

Αυτό το αυτοκίνητο θα αργήσει να κινηθεί ξανά (1)

Έχει ακινητοποιηθεί για τα καλά!

Το μισό αυτοκίνητο έχει καλυφθεί από πάγο αφού βρίσκεται μέσα σε μια γιγάντια παγωμένη λακούβα.

Αυτό το αυτοκίνητο θα αργήσει να κινηθεί ξανά (2)

Αυτό το αυτοκίνητο θα αργήσει να κινηθεί ξανά (3)

Αυτό το αυτοκίνητο θα αργήσει να κινηθεί ξανά (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook