Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #52

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (8)

Μια ακόμη φωτογραφική συλλογή με παράξενα κι αστεία από την χώρα του Βορρά.

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (15)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (18)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (19)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (20)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (16)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #52 (17)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook